Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Teraźniejszość-HERO.jpg

Teraźniejszość

Służba na rzecz potrzebujących.

 

Działalność Prowincji

 
 

„Nasze apostolstwo wyrasta z miłości Chrystusa, jakiej doświadczyłyśmy osobiście w Duchu Świętym dzięki łasce powołania. Przed wszelką działalnością zewnętrzną naszym zadaniem jest świadczenie o obecności Chrystusa wśród nas.”
— (K 77)

 

PRACA WŚRÓD CHORYCH 

Działalność prowincji warszawskiej rozpoczęła się od pracy wśród chorych w Szpitalu św. Antoniego przy ul. Goszczyńskiego w Warszawie. Przez wiele lat właśnie w szpitalu rozwijało się życie duchowe i charyzmatyczne sióstr. W latach późniejszych w wyniku sytuacji politycznej, masowego zwalniania sióstr z pracy w szpitalach, zmienił się charakter posług  podejmowanych przez siostry. Jednak praca wśród chorych stanowi pierwsze posłanie każdej siostry elżbietanki w duchu Matek Założycielek, które …

„pragnęły w chorych i potrzebujących pielęgnować cierpiące członki Chrystusa”(K 1).

Obecnie nasze siostry podejmują pracę w charakterze pielęgniarek w kilku warszawskich szpitalach, dbając też o zapewnienie pomocy duchowej swoim pacjentom. W ta posługę wpisuje się też praca laborantki, technika elektroradiologa, pielęgniarki hospicjum domowego, nawiedzanie chorych w ich domach oraz praca w Centrum Alzheimera, gdzie znajduje się Kaplica bł. Marii Luizy Merkert. 

 
 

„Coraz bardziej postępująca dechrystianizacja społeczności oraz występujące coraz częściej rozbicie rodzin daje siostrom szerokie pole działalności wymagające poważnego zaangażowania apostolskiego w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży”
— (K 79.8)

PRACA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA

 

Siostry prowincji warszawskiej prowadzą Niepubliczne Przedszkole nr.2 w Otwocku, które jest dużą placówką oświatową, cieszące się od lat uznaniem dzieci i rodziców. Od czasu wysiedlenia sióstr ze szpitala siostry dość licznie podejmowały pracę katechetyczna w wielu parafiach. Obecnie siostry katechetki podejmują posługę w Archidiecezji Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej i Ełckiej. Praca wychowawcza jaką podejmują siostry jest zróżnicowana. Siostry prowadzą rekolekcje ewangelizacyjne i dni skupienia dla dzieci i młodzieży, pracują również w charakterze wychowawców  w Domu Dziecka w Giżycku. 

 
 

„W dziele misyjnym Kościoła Zgromadzenie nasze uczestniczy przez modlitwę i ofiarę. Stara się również nieść misjom pomoc materialną.”
— (K 79.9)

PRACA MISYJNA

 

Bł. Maria Luiza Merkert już w 1866 r. wysłała pierwsze siostry do Sztokholmu, do pracy w tak odległej od Nysy Skandynawii. Odczytując wielkie potrzeby ewangelizacyjne naszych czasów Zgromadzenie otworzyło się na posługę w 18 krajach czterech kontynentów. Siostry z naszej prowincji pracują w Boliwii, Brazylii, Kazachstanie, Rosji, Tanzanii, na Ukrainie, we Włoszech i w Szwecji, podejmując różnorodne posługi niosą Dobrą Nowinę do najbardziej potrzebujących.

 
 

„W niektórych naszych domach zaofiarowujemy pielgrzymom i ludziom szukającym wypoczynku naszą szczególną posługę. Zgodnie ze słowami Pisma świętego: „Okazujcie sobie wzajemną gościnność”(1P 4,9) staramy się o wytworzenie odpowiedniej atmosfery i jesteśmy otwarte na ich potrzeby.”
— (K 79.10)

 

PRACA W KOŚCIELE

Siostry prowincji warszawskiej podejmują posługę dla pielgrzymów i kuracjuszy. W domu w Zalesiu Górnym siostry przyjmują grupy na rekolekcje, dni skupienia oraz indywidualne dni skupienia w milczeniu, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nasz dom w Częstochowie przy ul. Zgody 13/15 służy pielgrzymom. Zatrzymują się tu zarówno grupy zorganizowane jak i pielgrzymi indywidualni. Dom w Krynicy jest domem przedwojennym. Przyjeżdżali do niego JE. Ksiądz Kard. Stefan Wyszyński, Ksiądz Arb Antoni Baraniak, kapłani i siostry zakonne. Obecnie dom służy wielu ludziom przyjeżdżającym do Krynicy na wypoczynek i leczenie. Kuracjusze cenią sobie możliwość uczestniczenia w codziennej eucharystii i nabożeństwach w domowej kaplicy.