Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
WSZYSTKIE-PLACÓWKI-Hero.jpg

Wszystkie Placówki

Znajdź najbliższy Dom Zgromadzenia w twojej okolicy.

Placówki Prowincji Warszawskiej


CZĘSTOCHOWA

Dzięki staraniom Matki Prowincjalnej M. Edyty Kruczkowskiej w 1968 r został zakupiony dom przy ul. Zgody 15A. Po remoncie domu w 1969 r. zaczęli już przyjeżdżać pielgrzymi, którym siostry zapewniały nie tylko nocleg, ale też pomoc duchową. Placówka z biegiem lat zmieniła się. Zakupiona została druga część budynku, dzięki czemu dom dzisiaj może pomieścić cały autokar gości. Obecnie wspólnota liczy cztery siostry, które posługują na rzecz pielgrzymów przybywających tutaj na rekolekcje i dni odnowy duchowej.

 

➤ LOKALIZACJA

ul. Zgody 13
42-200 Częstochowa

☎︎ KONTAKT

tel.: (34) 324 14 83


GIŻYCKO

Placówka w Giżycku powstała 1 września 2007 r. po odejściu sióstr z pracy w Pałacu Prymasów na ul. Miodowej 17 w Warszawie. Siostry zamieszkały w budynku Caritas Diecezji Ełckiej podejmując posługę w Domu Dziecka św. Faustyny oraz w Świetlicy Środowiskowej. Z czasem sytuacja Domu Dziecka uległa zmianom. W placówce zmienił się organ prowadzący, co zmusiło siostry do podjęcia innej pracy na tym terenie. W 2016 r. został zakupiony dom przy Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Giżycku. Siostry obecnie podejmują katechizację oraz współpracując z różnymi parafiami pracę ewangelizacyjną na rzecz dzieci i młodzieży.

 

➤ LOKALIZACJA

ul. Nowogródzka 21A
11-500 Giżycko

☎︎ KONTAKT

tel.: (87) 429 21 73


Krasickiego

Dnia 17 września 1958 r. został poświęcony nowo wybudowany dom przy ul. Krasickiego 43. Dom powstał na gruzach starego zbombardowanego domu, którego właścicielką była p. Zofia Welder. Poświęcenia dokonał Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński, w obecności licznie zgromadzonych sióstr, Siostry Wizytatorki Generalnej M. Jolenty Przybył, Dyrektora naszego Szpitala dr Ryszrda Hertza, dr. Czesława Radzio, dr Wacława Sitkowskiego. Obecny był również Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła ks. Stefan Piotrowski oraz Kapela Szpitala ks. Kazimierz Wójcik. Siostry bardzo cieszyły się z możliwości zamieszkania obok szpitala, dotąd dojeżdżały do pracy z Domu Prowincjalnego przy ul. Miodowej 16. Zamieszkało tu 21 sióstr, pracujących w szpitalu. Obecnie w tym domu zamieszkuje wspólnota pięciu sióstr, podejmujących pracę na rzecz chrych w Szpitalu przy ul. Wołoskiej i w domach. Przy domu na Krasickiego działa Wspólnota Apostolska Świętej Elżbiety. W sali wygospodarowanej dzięki staraniom s.M. Ludwiki Koźlak odbywają  się spotkania formacyjne dla członków Wspólnoty Apostolskiej. Oprócz tego Wspólnota prowadzi szeroką działalność na rzecz biednych i potrzebujących.

 

➤ LOKALIZACJA

ul. Krasickiego 43
02-611 Warszawa

☎︎ KONTAKT

tel.: (22) 844 99 81


MIEROSŁAWSKIEGO

Obecnie mieszka tutaj pięć sióstr, które pełnią różne posługi. Siostry pracują na rzecz chorych w Hospicjum Domowym Caritas, w DPS-ie i katechizacji dzieci i młodzieży.

 

➤ LOKALIZACJA

ul. Ludwika Mierosławskiego 7
01-527 Warszawa

☎︎ KONTAKT

tel.: (22) 839 11 25


WOŁOSKA

Obecnie mieszkają tutaj trzy siostry, które posługują wśród chorych w szpitalu i Centrum Alzheimera w Warszawie.

 

➤ LOKALIZACJA

ul. Wołoska 69
02-583 Warszawa

☎︎ KONTAKT

tel.: (22) 848 43 25


KRYNICA ZDRÓJ

Dom w Krynicy powstał za przyczyną Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda, z przeznaczeniem na wypoczynek i rekonwalescencję dla duchowieństwa. Początkowo należał do zarządu Prowincji Poznańskiej, jednak z dniem utworzenia Prowincji Warszawskiej 18 stycznia 1946 r. stał się jedną z placówek tej prowincji. Przez lata był przebudowywany i zmieniał swój wygląd i funkcjonalność. Gościli w nim znamienici gości tj: Kard. Stefan Wyszyński i Abp Antoni Baraniak. Obecnie w domu posługuje pięć sióstr. Dom nosi nazwę: „Dom św. Elżbiety” – oprócz wypoczynku i rekonwalescencji można tutaj też odnowić się duchowo.

 

➤ LOKALIZACJA

ul. Pułaskiego 16
33-380 Krynica

☎︎ KONTAKT

tel.: (18) 471 54 83


RADZYMIN

Placówka powstała w 15 stycznia 1958 r. , kiedy siostry poszukiwały miejsc pracy po wysiedleniu ze szpitala przy ul. Goszczyńskiego. Zostały one zaangażowane w pracę w Szpitalu Powiatowym i w Parafii Przemienienia Pańskiego. Pierwsze siostry zamieszkały w wynajętym przez Zgromadzenie lokalu przy ul. Botorego 4. Warunki bytowe w mieszkaniu sióstr były bardzo trudne, dlatego w końcu 1971 r. staraniem Siostry Prowincjalnej m. Gabrieli udało się zakupić dom przy ul. Norwida 15, gdzie siostry mieszkają do dziś. Dnia 12 października 1972 r. odbyło się poświęcenie domu i kaplicy św. Mikołaja. Poświęcenia dokonał J. E. Ks. Bp Bronisław Dąbrowski w koncelebrze z ks. Alojzym Orszulikiem i DziekanemParafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie Ks. Zygmuntem Kowalskim. Obecnie w Radzyminie posługują trzy siostry. Głównie zajmują się katechizacją i katolickim wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

➤ LOKALIZACJA

ul. Norwida 5A
05-250 Radzymin

☎︎ KONTAKT

tel.: (22) 786 54 21


Wilanów

Placówka w Wilanowie otwarta została po odejściu J. E. Ks. Bp Mariana Dusia na emeryturę. Posługują tutaj dwie siostry, które prowadzą dom i otaczają  opieką schorowanego Biskupa Mariana Dusia, wieloletniego Kapelana Domu Prowincjalnego i przyjaciela naszej prowincji.

 

OTWOCK

Powstanie tego domu związane było z wysiedleniem przez okupanta w 1940 r. sióstr elżbietanek wraz z 80-ciorgiem podopiecznych z Domu Dziecka w Grabiu do Warszawy. Siostry i dzieci były pozostawione bez zabezpieczenia materialnegoi bez jakiejkolwiek pomocy Opieki Społecznej. Po staraniach s.M. Conkordii i s.M. Gertrudy Marciniak, siostry wraz z sierotami zostały umieszczone w Świdrze w budynku dawnej szkoły. Gdy w 1942 r. budynek uległ spaleniu, umieszczono ich w szpitalu Towarzystwa Pomocy Biednym Żydom w Otwocku, których podopieczni zostali przez Niemców wywiezieni i wymordowani.

 

Siostry pracujące z dziećmi były z Prowincji Poznańskiej, jednak z chwilą utworzenia Prowincji Warszawskiej w 1946 r. przeszły pod zarząd Prowincji Warszawskiej. Dwa budynki wraz z parkiem i ogrodem należały do Domu Dziecka. Po utworzeniu w 1950 r. „Caritas”, Dom Dziecka stał się ich własnością (w latach 1951-1982). W 1961 r. placówkę zamieniona na Zakład Wychowawczy dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym a część pomieszczeń przeznaczono na szkołę specjalną.

Po 20 latach funkcjonowania szkoły i Zakładu Wychowawczego placówka została zamknięta z powodu złego stanu budynku. Dzięki staraniom i pomocy Szwedów stało się możliwe wybudowanie domków dla dzieci, które służą do dziś. Przez ostatnie lata zmieniało się jednak przeznaczenie tej placówki. Z Zakładu Wychowawczego przekształcono go w Zakład Rehabilitacyjno-Leczniczy dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, a następnie staraniem Siostry M. Filomeny Steciuk w oddziały przedszkolne. W 2012 r. stary dom sióstr został rozebrany i w jego miejscu stanął nowy budynek mieszkalny dla sióstr. Obecnie siostry prowadzą tu Przedszkole Niepubliczne nr 2.

 
 

➤ LOKALIZACJA

ul. Kołłątaja 13
05-400 Otwock

☎︎ KONTAKT

tel.: (22) 779 22 35